Schoolgids

Een woord vooraf...

Dit is de schoolgids van onze Prins Willem Alexanderschool. De mogelijkheid bestaat dat u een schoolkeuze gaat maken. Elk jaar wordt deze gids volledig aangepast aan de situatie van het komende schooljaar, zodat u erop kunt vertrouwen dat u zo goed mogelijk op de hoogte wordt gesteld van de werkwijze op onze school. Het kan ook zijn dat uw kind al op school zit. In dat geval kan deze gids een praktisch hulpmiddel zijn als naslagwerk.

De school is een deel van het leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang loopt of fietst uw kind dezelfde weg van huis naar school en weer terug. Wist u dat uw kind in totaal zo’n 7600 uur aan ons wordt toevertrouwd? Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een school kiest u dus met zorg.

Scholen verschillen in manier van werken, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteiten. Wij hebben voor u deze gids samengesteld om u een indruk te geven over wat we kinderen willen leren, de manier van werken, hoe zij zich bij ons op school kunnen ontplooien en hoe wij omgaan met elkaar.

Deze schoolgids is gemaakt door het team van de Prins Willem Alexanderschool in samenwerking met de ouderraad en medezeggenschapsraad. De gids is dus belangrijk, omdat er gegevens in staan voor het gehele schooljaar.

Wij hopen dat u onze schoolgids met veel plezier leest.

Als u na het lezen vragen, opmerkingen of suggesties heeft, dan horen wij dat graag.

Met een vriendelijke groet,

Het team van de Prins Willem Alexanderschool