De Ouderraad

Om het contact tussen ouders, team en schoolleiding te bevorderen heeft de school een actieve OR. De OR helpt bij het organiseren van verschillende activiteiten. Hierbij kunt u denken aan Sinterklaas, Kerst en Schoolreis. De OR vergadert net als de MR ongeveer 6 keer per jaar.

Naast het organiseren van de verschillende activiteiten, int en beheert de OR ook de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt ingezet voor de extra activiteiten, zoals de schoolreis.
Jaarlijks is er een Informatieavond/Algemene Ouderavond. Op deze avond doen de OR en MR verslag van het afgelopen jaar.

De activiteiten die gepasseerd zijn, worden geëvalueerd en er wordt verantwoording afgelegd door middel van een financieel jaarverslag. Tijdens deze avond wordt ook de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld.

Leden van de ouderraad schooljaar 2022-2023

Ingrid Scheurwater

Patricia Ton

Esther Stap

Manja van Eck
 

Namens het team: Mirjam van Oorspronk

Mail de OR