De Prins Willem Alexanderschool

De Prins Willem Alexanderschool is een openbare dorpsschool met ongeveer 100 leerlingen. Ons onderwijs wordt verzorgd door een enthousiast team van leerkrachten. In acht jaar tijd doorlopen de kinderen onze school en bereiden wij hen voor op het vervolgonderwijs dat bij hen past. Hierbij streven wij ernaar om het onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften van de leerlingen, dit houdt in dat kinderen extra instructie krijgen wanneer zij dit nodig hebben of juist met minder instructie en meer uitdagend materiaal aan de slag gaan wanneer zij de basisstof al beheersen. Naast goed onderwijs streven wij er ook naar om onze leerlingen ook sociaal emotioneel te ontwikkelen en een veilig schoolklimaat te bieden. De uitgangspunten van de Kanjertraining bieden hiervoor de basis. 

 

Zoekt u dus een sfeervolle, eigentijdse dorpsschool voor uw kinderen, dan is de Prins Willem Alexanderschool de school waar u moet zijn! 

 

De Prins Willem Alexanderschool maakt onderdeel uit van Stichting Fluvium.