Kanjerschool

 

 

Onze school is een kanjerschool!

Leerlingen verwachten een schoolomgeving waarin ze tot hun recht komen en kunnen leren. Ouders verlangen een school die goede leerresultaten weet te behalen en de veiligheid van hun kinderen weet te waarborgen. Leerkrachten verlangen een school waar ze op een normale manier les kunnen geven. De Kanjertraining heeft lesmateriaal ontwikkeld voor het basisonderwijs en de brugklassen van het Voortgezet Onderwijs.

De Kanjerlessen zijn effectief, duidelijk, verhelderend en helpen kinderen een keuze te maken in hun gedrag. De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en oplossingsgericht voor zowel kinderen, leerkrachten als ouders. Met Kanjerlessen kunnen veel gedragsproblemen worden voorkomen. Maar het is ook mogelijk een moeilijke klas weer “goed op de rails” te zetten, zodanig dat de leerlingen zich weer op een normale manier kunnen en durven uiten. De Kanjerlessen zijn niet zomaar te geven door een leerkracht. Daarvoor moet een opleiding worden gevolgd. Eenmaal getraind weet de leerkracht als Kanjertrainer waar de schoen wringt bij de leerlingen en hoe moet worden gehandeld. De leerkracht maakt in de uitvoering van de lessenreeks gebruik van een uitgebreide handleiding.

Met de Kanjertraining bereiken we de volgende doelen:

  • De leerkracht wordt gerespecteerd
  • Pestproblemen worden hanteerbaar / lossen zich op
  • Leerlingen durven zichzelf te zijn
  • Leerlingen voelen zich veilig
  • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
  • Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen
  • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.

Op de Prins Willem Alexanderschool zijn of worden alle leerkrachten opgeleid tot gecertificeerd Kanjertrainer.