Engels op onze school

De Engelse taal krijgt een steeds grotere plaats in onze maatschappij. Onze kinderen zien ook steeds meer van de wereld en reizen vaker en grotere afstanden dan vroeger, waarbij zij in anderstalige gebieden contacten moeten leggen. Ook bedrijven en dus ook opleidingen richten zich meer op de internationale markt. Een goede basis in de Engelse taal is dus al vanaf jonge leeftijd een waardevolle vaardigheid.

Op de Prins Willem Alexanderschool hebben we er daarom voor gekozen om al vanaf groep 1 te starten met het aanbieden van Engels. Kinderen zijn tot ongeveer hun 7e jaar als het ware sponzen als het gaat om het absorberen van taal. Met een half uur tot een uur Engels op het programma raken de leerlingen vaardig in het luisteren en spreken van de Engelse taal en voelen ze zich veilig om dit ook toe te passen.

Door middel van de lesmethode Take It Easy hebben we een doorgaande lijn in het leerstofaanbod. Take It Easy is een lesmethode met een digitale leerkracht, die als Native Speaker zorgt dat de kinderen ook een goede uitspraak meekrijgen tijdens de lessen.